Một số các services khi cài đặt bắt buộc bạn phải cài đặt Active Directory Domain, đặc biệt cài đặt hệ thống Mail Exchange Server. Bài hướng dẫn cài đặt Active Directory Domain mình thực hiện trên Windows Server standard 2019. Bước 1: Cài đặt địa chỉ IP tĩnh cho server trước khi thực hiện… (0 comment)

Microsoft chính thức ra mắt Windows Server 2019 tháng 10.2018 với những cải tiến và tính năng mới mạnh mẽ. Từ tạo môi trường tại chỗ với Azure, bổ sung thêm các lớp bảo mật, đến giúp bạn hiện đại hóa các ứng dụng và cơ sở hạ tầng của mình. Tải Windows Server 2019… (1 comment)