Các Phím tắt thường sử dụng trong Eclipse
Eclipse là một IDE đối với các bạn là dân lập trình đặc biệt lập trình java thì không còn lạ gì nữa. Bài viết này vừa note lại cho chính bản thân mình sử dụng và cũng để cho ai đó cần. Đối với Eclipse bạn hoàn toàn có thể xem phím tắt bằng… (0 comment)

Chúng ta thường xuyên lập trình trên Eclipse thường để mặc định tên tác giả (author) là tên của máy tính. Để thay đổi tên tác giả – author trong Eclipse chúng ta thực hiện đổi như sau: Thay đổi phần Comments : Window > Preferences > Java > Code Style > Code Templates > Comments > Types > Edit… và… (0 comment)