Sách học lập trình Google Flutter qua 65 ví dụ
Như các bạn đã biết, Flutter là một SDK được Google xây dựng để phát triển các ứng dụng di động nhanh hơn, tiết kiệm chi phí hơn. Giờ đây, các developer chỉ cần viết code một lần mà có thể sử dụng được cho cả 2 nền tảng android và OS. Flutter được xây… (0 comment)

Cuốn sách cho người học lập trình PHP qua ứng dụng xây dựng Trang thương mại điện tử. Contents at a GlanceAbout the AuthorsAbout the Technical ReviewersAcknowledgmentsIntroduction PART 1■ ■ ■ Phase I of Development ■CHAPTER 1 Starting an E-Commerce Site■CHAPTER 2 Laying Out the Foundations■CHAPTER 3 Starting the TShirtShop Project■CHAPTER 4 Creating the Product Catalog:Part… (0 comment)