Với phiên bản mới nhất này thì Google chủ yếu tập trung vào việc nâng cao chất lượng cho IDE. Vậy bản mới này có ưu điểm gì? Tại sao bạn nên sử dụng nó thay vì các bản cũ hơn? Android Studio phiên bản mới nhất đã được phát hành? Nhóm nghiên cứu đã… (0 comment)