HomeAWS

Hướng dẫn nâng cấp phiên bản PHP 7.3 mới nhất trên CentOS7 EC2

Hướng dẫn nâng cấp phiên bản PHP 7.3 mới nhất trên CentOS7 EC2
Like Tweet Pin it Share Share Email

Nếu bạn làm việc thường xuyên với các CMS (Content – Managerment – System: hệ quản trị nội dung) như WordPress, Joomla, Magento, Opencart, … các mã nguồn thông dụng này thường xuyên update version. Để chạy các phiên bản CMS mới đòi hỏi server của bạn phải đủ điều kiện PHP phải là phiên bản mới, nhưng bạn kiểm tra thông tin server đang dùng phiên bản rất thấp php 5.6.

Vậy làm cách nào cài đặt cho server khi web đang chạy mà không bị ảnh hưởng gì. Bài viết này là trải nghiệm dự án mình đã gặp phải và đã cài thành công cho khách hàng.

Bài hướng dẫn này mình thực hiện khi đã có các điều kiện

  1. Sử dụng dịch vụ Amazon Cloud EC2, chạy CentOS 7
  2. Cài đặt Webserver Apache 2.4, MySQL 5.6, PHP phiên bản cũ 7.0
  3. Sử dụng CMS Joomla 3.8 đang khuyến cáo sử dụng PHP 7.2 trở lên
Error
We have detected that your server is using PHP 7.0.33 which is obsolete and no longer receives official security updates by its developers. The Joomla! Project recommends upgrading your site to PHP 7.2 or later which will receive security updates at least until 2020-11-30. Please ask your host to make PHP 7.2 or a later version the default version for your site. If your host is already PHP 7.2 ready please enable PHP 7.2 on your site's root and 'administrator' directories – typically you can do this yourself through a tool in your hosting control panel, but it's best to ask your host if you are unsure.

Để cài đặt bất kỳ phiên bản php nào bạn muốn, bạn có thể làm theo các bước dưới đây.

Bước 1, Cài đặt  EPEL yum repository trên hệ thống của bạn

EPEL giúp bạn cập nhật các phiên bản PHP mới nhất về server centos cho bạn. Nếu bạn sử dụng tài khoản root thì không cần sudo ở đầu nhé!

sudo yum install epel-release

Bước 2, Cài đặt Remi (Install Remi repository)

sudo rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-7.rpm

Bước 3, Kích hoạt phiên bản PHP bạn mong muốn

Sau khi thực hiện bước 1,2 trên hệ thống của bạn được chuẩn bị để cài đặt PHP từ kho yum.

Sử dụng một trong các lệnh sau để cài đặt PHP 7.3 hoặc PHP 7.2 hoặc PHP 7.1 trên hệ thống của bạn dựa theo yêu cầu của CMS bạn sử dụng.

## Install PHP 7.3 
sudo yum --enablerepo=remi-php73 install php

## Install PHP 7.2 
sudo yum --enablerepo=remi-php72 install php

## Install PHP 7.1 
sudo yum --enablerepo=remi-php71 install php

Để kiểm tra phiên bản PHP đang hoạt động hiện tại trên hệ thống bạn sử dụng câu lệnh sau

PHP 7.3.16 (cli) (built: Mar 17 2020 10:18:38) ( NTS )
Copyright (c) 1997-2018 The PHP Group
Zend Engine v3.3.16, Copyright (c) 1998-2018 Zend Technologies
    with Zend OPcache v7.3.16, Copyright (c) 1999-2018, by Zend Technologies

Ngoài ra, bạn cần cài đặt thêm các modules PHP bổ sung dựa trên các yêu cầu ứng dụng của bạn. Lệnh dưới đây sẽ cài đặt một số modules cơ bản trên các phiên bản.

### For PHP 7.3
sudo yum --enablerepo=remi-php73 install php-xml php-soap php-xmlrpc php-mbstring php-json php-gd php-mcrypt

### For PHP 7.2
sudo yum --enablerepo=remi-php72 install php-xml php-soap php-xmlrpc php-mbstring php-json php-gd php-mcrypt

### For PHP 7.1
sudo yum --enablerepo=remi-php71 install php-xml php-soap php-xmlrpc php-mbstring php-json php-gd php-mcrypt

Hoặc bạn có thể cài đặt thêm bất kỳ tiện ích mở rộng nào bạn muốn.

### For PHP 7.2
sudo yum --enablerepo=remi-php72 install php-extensioname

Oke, kết thúc bài hướng dẫn này rất mong có thể giúp ích được cho bạn.

Đừng quên theo dõi kênh của ICTsharing trên facebook tại đây nhé!

Comments (1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *