Đối với dân chuyên ngành về hệ thống quản trị máy chủ thì đơn giản, nhưng với dân dev và không thường xuyên cài cắm máy chủ thì một số lệnh cơ bản dưới đây dành cho centos sẽ rất bổ ích cho các bạn. Bài viết này sẽ được mình thường xuyên update …… (0 comment)

Khi các bạn tạo Instance trên EC2 của amazon cloud thường chọn luôn mặc định volume là 8GB. Trong thời gian sử dụng dữ liệu ngày càng tăng và hệ thống báo thiếu dung lượng ổ cứng (volume). Do amazon mới thay đổi chức năng bài hướng dẫn trước đây không còn phù hợp nữa.… (2 comments)