Skype vẫn là kênh được rất nhiều công ty làm kênh chát giao tiếp chính, hoặc hiện này cũng có nhiều công ty sử dụng phiên bản miễn phí của Chatwork để làm kênh chát và tạo nhóm chát khá hiệu quả, nhưng gần đây Chatwork đã hạn chế và thu phí. Tuy nhiên, nếu thử xài Slack hay Telegram sẽ… (0 comment)