Giới thiệu

Tôi tên là Trần Anh Thư sáng lập blog ICT sharing!
Tốt nghiệp công nghệ phần mềm Bách khoa hà nội, phương châm sống là “Luôn học và tìm hiểu mọi thứ có thể”.

Blog này là nơi lưu giữ và chia sẻ các bài viết liên quan tới công nghệ thông tin và truyền thông, những kinh nghiệm qua các dự án tôi thực hiện và tìm hiểu thêm trên mạng rồi viết lưu lại vào blog để xem lại khi cần và chia sẻ cho mọi người cùng thảo luận.
Mọi bài viết trên blog này đều được tác giả viết hoặc trích nguồn để khi cần có thể sử dụng.

Được chia sẻ miễn phí cho mọi người. Nếu vướng mắc tới bản quyền của tác giả nào thì xin vui lòng liên hệ tại đây.

Xin cảm ơn!