Xóa bản quyền của theme thật sự là điều không nên làm. Tuy nhiên, có khá nhiều các bài viết chia sẻ lại cách xóa bản quyền của một số nhà cung cấp theme cho blogspot như: gooyaabitemplates.com, soratemplates.com,…. Bài viết này với mục đích ghi lại nhằm học hỏi cách mã hóa của một số… (4 comments)