Trình duyệt mới ra mắt EDGE CHROMIUM của Micrisoft bạn đã thử chưa?
Qua thời gian thử nghiệm, ngày 15/01/2020 Microsoft chính thức đưa vào hoạt động trình duyệt Edge mới dựa trên nhân Chromium. Cụ thể, toàn bộ người dùng Windows 10 với trình duyệt Edge hiện có sẽ được nâng cấp lên phiên bản mới sử dụng nhân Chromium. Không còn là trình duyệt sơ sài… (0 comment)