Việc tính hợp reCaptcha cho form đăng ký, form liên hệ hoặc trên các ứng dụng di động rất quan trọng, giúp web chúng ta tránh: Bị Spam đăng ký, nếu web của bạn không tích hợp reCaptcha một ngày đẹp trời nào đó, khi mở website thấy hàng tỷ liên hệ từ một IP… (0 comment)