Bài viết hướng dẫn cách cài đặt PostgreSQL phiên bản mới nhất trên hệ điều hành WINDOWS 10 1- Download PostgreSQL Tải file cài đặt tại link: https://www.postgresql.org/download/ Chọn Windows đánh dấu màu đỏ trên hình:  https://www.postgresql.org/download/windows/ Phiên bản tại thời điểm này là 11.2, tuy nhiên các bạn nên cài đặt bản sau nó 1 version… (0 comment)