Cổ phiếu thường Lợi nhuận phi thường PDF
Muốn học đầu tư tăng trưởng, không có cuốn nào hay hơn cuốn Cổ phiếu thường, lợi nhuận phi thường của Philip Fisher. Đến nổi Warren Buffett phải thú nhận rằng tôi có 15% của Fisher. Quyển sách này rất hay đó.  Cuốn sách cung cấp cho bạn những bài học chứng khoán cơ bản đến nâng… (0 comment)