Nếu bạn bị ai đó giả mạo bạn trên Facebook để làm việc xấu (lừa đảo, lừa tình,…). Bạn đã tìm đủ mọi cách để báo cáo, nhưng mọi yêu cầu gửi lên đều không nhận được phản hồi (treo, spam,…). Đừng lo lắng, mình sẽ hướng dẫn bạn cách báo cáo tài khoản facebook… (0 comment)