Một số trang web và ứng dụng nổi tiếng được xây dựng bằng ngôn ngữ lập trình Python và framework Django. Sự thành công của những trang web đó đã cho thấy sức mạnh của những công cụ mã nguồn mở này. Python được lựa chọn bởi độ tin cậy của nó, mã sạch, mạnh… (0 comment)

Được giới thiệu từ đầu năm nay, chế độ bí mật (confidential mode) của Gmail sẽ được mở cho tất cả người dùng vào 25/6/2019. Sau vài tháng thử nghiệm, chế độ mật trên Gmail sẽ trở thành mặc định từ ngày 25/6/2019. Dù vậy, nếu admin phụ trách xử lý tài khoản của bạn, đây… (0 comment)

Theo kế hoặc của google thì ngay bây giờ bạn có thể đăng ký tên miền .DEV .DEV là phần mở rộng hoàn hảo cho các developer và các hoạt động, dịch vụ liên quan tới công nghệ. Bên cạnh việc sử dụng cho các website công ty phát triển nền tảng, công cụ cũng… (0 comment)