Theo kế hoặc của google thì ngay bây giờ bạn có thể đăng ký tên miền .DEV .DEV là phần mở rộng hoàn hảo cho các developer và các hoạt động, dịch vụ liên quan tới công nghệ. Bên cạnh việc sử dụng cho các website công ty phát triển nền tảng, công cụ cũng… (0 comment)