Các lưu ý khi sử dụng Paypal. Anh em tham khảo 1. Một người chỉ sử dụng được 2 tài khoản thông tin giống nhau nhưng khác thông tin ngân hàng add vào tài khoản 2. Tài khoản có thể trùng tên nhưng khác nhau về thông tin, địa chỉ, số tài khoản ngân hàng… (0 comment)