HomeDealsThemes

Themejunkie giảm 75% với gói hơn 60 theme chỉ với 24$ trong tháng 4

Themejunkie giảm 75% với gói hơn 60 theme chỉ với 24$ trong tháng 4

Theme Junkie website bán theme nổi tiếng mà dân sử dụng cms wordpress hầu như ai cũng biết tới. Bởi nhiều bloger nổi tiếng Việt nam và trên thế giới đang sử dụng theme.

Đợt khuyến mãi lớn như thế này khuyên bạn bỏ 24$ để được sử dụng theme bản quyền tốt nhất.

Với 24$ bạn được:

  • Download toàn bộ 60 theme
  • Sử dụng không giới hạn cho website
  • Hỗ trợ và update 1 năm

Xem thêm