Các Từ Ngữ bị Cấm trên facebook khi đăng bài quảng cáo và Cách khắc phục
Bài viết này mình chỉ tổng hợp lại một số Từ khóa bị cấm cơ bản mà mọi người thường gặp phải khi quảng cáo facebook. Sử dụng từ ngữ bị cấm hoặc hạn chế trên facebook Đây là lỗi hầu hết các bạn đều mắc phải, đến mức không biết bài quảng cáo của… (0 comment)

Sau gần 1 năm làm việc trong lĩnh vực truyền thông online, đặc biệt chuyên sâu trong việc  triển khai quảng cáo Google Adwords (QCGA) cho rất nhiều các cá nhân, và các doanh nghiệp Việt Nam, đây có lẽ là bài viết tổng kết đầu tiên của tôi, và cũng là những gì tâm… (0 comment)

Bạn hãy chuẩn bị trước, nếu một ngày thức dậy và thấy tài khoản Google của mình bị cấm vĩnh viễn, chắc chắn cuộc sống của bạn sẽ bị đảo lộn. Khi viết bài này, tôi cũng giật mình khi hiện tại nển tảng blog của tôi cũng đang sử dụng của google. Với mức… (0 comment)